donderdag 31 januari 2013

Een Koningskind!

In mijn vorige update op deze blog schreef ik hoe ik tot de ontdekking kwam dat ik een 'geliefde gekroonde dochter' ben van God, de Vader.
Ongeveer een jaar geleden, rond deze tijd. Het was kort nadat ik ben gaan vertellen over mijn verleden. Ik luister veel naar Groot Nieuws Radio (1008AM). Op een ochtend kwam er een overdenking van Maaike Schalk. Het ging over 'een Koningskind zijn'. De woorden die zij sprak, waren woorden die zo mooi en wonderlijk aansloten bij mijn leven. Ik was (en ben) er ontroerd van.
Het was als in Spreuken 25 vs 11 staat: "Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal." Dat was het.
Meteen ben ik aan het 'knutselen' gegaan en heb het vastgelegd op YouTube.
Alhier het resultaat.
De woorden zeggen genoeg voor nu: Een Koningskind!
2 opmerkingen:

 1. Dat schrijf je mooi. Vandaag las ik weer de bemoedigende woorden uit de Efezebrief. Ik zal ze hieronder voor je neerzetten. Wat zijn wij rijk in Christus!

  • Ik ben door het geloof in zijn volbrachte werk aan het kruis, rechtvaardig voor God en al mijn zonden zijn vergeven. Rom 5:1
  • Als ik opnieuw zondig maar dit oprecht belijd, mag ik weten dat Hij mij vergeeft en daardoor onze relatie weer is hersteld. 1 Joh. 1:9
  • Ik ben met Christus gestorven en opgewekt, mijn leven is verborgen met Christus in God. Kol. 3:3 en Efeze 2:5
  • Ik word, omdat ik in Christus ben, niet meer veroordeeld. Rom 8:1
  • De Here leert mij denken zoals Hij zelf denkt. Ik ben gekocht en betaald ( door Zijn kostbaar bloed) en ben niet meer van mijzelf maar van Hem. 1 Kor. 2:16, 6: 19-20
  • Ik ben verzegeld met de Heilige Geest die een onderpand is van mijn toekomstige erfenis. Efeze 1: 13-14
  • Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Efeze 1:3 en zo dankbaar dat ik ben uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Efeze 1:4
  • Ik heb al reeds een plaats gekregen in de hemel. Efeze 6:2
  • Ik heb door de Heilige Geest toegang tot de Vader en mag in vertrouwen en vrijmoedigheid tot God naderen en Hem “Abba, Vader” noemen. Efeze 3:12
  • Ik ben verlost van de macht van de satan en overgebracht in Zijn Koninkrijk. Kol 1:13
  • Ik heb een nieuwe natuur en een nieuw Leven ontvangen, Christus woont in mij. Kol 2:11 en Gal. 2:20
  • Ik heb een Geest gekregen van kracht, liefde en bedachtzaamheid. 2 Tim 1:7
  • De Here Jezus schaamt zich niet mij ( omdat wij dezelfde Vader hebben) Zijn broeder te noemen. Heb.2:11
  • Ik mag vrijmoedig naar de troon van God gaan om hulp te krijgen, in alle situaties van mijn leven. Hebr. 4:16
  • De Here God heeft mij kostbare en zeer grote beloften gegeven. nl; dat ik deel heb aan zijn Goddelijke natuur. 2 Petrus 1:4
  • De Here pleit en bidt voor mij, zonder ophouden. Hebr. 7:25
  • De Here Jezus heeft mij Zijn volmaakte vrede geschonken en daar kan ik mij op afstemmen. Jes. 26:3 en Fil.4:7
  • De Here Jezus geeft mij een levende hoop en ik mag nu al weten na dit leven voor eeuwig MET CHRISTUS te zijn. Fil. 1:21

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt!!! Mooie, waardevolle teksten!

  BeantwoordenVerwijderen