dinsdag 9 september 2014

If We're Honest

Dit is een impulsief geschreven Blog, maar komt recht uit mijn hart:

Hoorde net een lied op Groot Nieuws Radio.

Dat was If We're Honest van Francesca Battistelli.


En - vooral op deze dag - raakte de tekst mij enorm.

Truth is harder than a lie
The dark seems safer than the light
And everyone has a heart that loves to hide
I'm a mess and so are you
We've built walls nobody can get through
Yeah, it may be hard, but the best thing we could ever do, ever do

[Chorus:]
Bring your brokenness, and I'll bring mine
'Cause love can heal what hurt divides
And mercy's waiting on the other side
If we're honest
If we're honest

Don't pretend to be something that you're not
Living life afraid of getting caught
There is freedom found when we lay 
our secrets down at the cross, at the cross

[Chorus]

It would change our lives
It would set us free
It's what we need to be

[Chorus]


Ik zal je vertellen, waarom het mij raakt.
Ik merk, met mijn Blogs hier, dat mijn kwetsbaarheid (over mijn gebrokenheid) anderen raakt. Het zet anderen aan tot anders kijken, anders denken, en zelfs het erkennen van hun eigen kwetsbaarheid/gebrokenheid (wat ook weer naar mij gedeeld wordt).

En vooral de zin: "Bring your brokenness, and I'll bring mine" spreekt me aan.
Ik weet uit ervaring, hoe heilzaam het is, als iemand je niet met je gebrokenheid naar 'het Kruis stuurt', maar iemand met zijn/haar gebrokenheid met je mee gaat naar dat Kruis. Dat kan figuurlijk zijn. Als mensen voor je bidden. Er gaan héél veel mensen mét mij naar dat Kruis. Ook gebroken mensen. Maar ik heb het ook letterlijk mogen ervaren. Samen knielen bij het Kruis. Allebei even gebroken en kwetsbaar.
En nu gebrokenheid en kwetsbaarheid van anderen ook op mijn pad komt (door mijn openheid), wil ik ook jou bemoedigen: weet dat ik ook met jou naar dat Kruis ga. Gelovig of niet gelovig. We hebben dezelfde Vader. En hij houdt onnoemlijk veel van ons.

2 opmerkingen: