vrijdag 20 februari 2015

Kwijt - de bevrijding van het vinden

Onlangs las ik deze tekst uit de Bijbel:

Lucas 2:40-52


De jongen (Jezus) groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze Hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken. Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazaret, en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.


Naar aanleiding van deze tekst had ik de volgende gedachten:

 • Het viel me op dat de ouders Jezus pas na een dag gingen zoeken. Na een dag... Wij hebben ook een zoon van 12... een zoon die natuurlijk niet te vergelijken is met Jezus. Maar vandaag precies een jaar geleden was hij ook kwijt. En wij gingen hem na 1 minuut al zoeken, en na een kwartier hadden we al vele hulptroepen ingeschakeld. Dit is nog een bericht van burgernet van vorig jaar: https://www.burgernet.nl/burgernet/77881. Alles bij elkaar is hij zeker 2 uur kwijt geweest. In die tijd, heb je hem in je hoofd al begraven. Wát een bevrijding als hij gevonden blijkt.
 • Jezus wordt overal en nergens gezocht. Maar was gewoon dichtbij de Vader. Pas na 3 dagen vonden ze hem... Denkend aan onze angsten vandaag een jaar geleden, moeten die ouders ook doodsangsten uitgestaan hebben. Onze zoon werd ook overal gezocht. Maar bleek uiteindelijk ook dichterbij, dan iedereen dacht. Aan de overkant van onze straat in een fysiotherapie-praktijk (onder de douche). Gelukkig duurde dat geen 3 dagen!!! Bij Jezus wel. Toen ze hem weer zagen, waren ze zeer ontdaan... Ik kan het me voorstellen. Maar ook weer niet. Bij ons overheerste namelijk de blijdschap van 'bevrijding', toen we hem weer zagen. Bevrijding uit die benarde situatie, die niemand voor mogelijk had gehouden.
 • En dan... Jezus verlangde er naar volwassen te worden. Hij werd een wijs en volwassen man. Hoe? Door bij Zijn Vader te zijn en te blijven. Zover hoef je het (Hem) dus niet te zoeken. Als je je erkenning bij je Vader vandaan haalt, dan hoef je niet meer - als een kind - afhankelijk te zijn, van wat anderen van je vinden (daarover in de volgende blog meer). Dan wordt je ook niet meer zo snel van je stuk gebracht, omdat anderen over je denken te moeten oordelen. Omdat je weet dat alleen Hij oordeelt en recht spreekt. Dan hoef je ook niet over jezelf te oordelen. Het is zoals het is. Dat leer je alleen in de nabijheid van de Vader. Op eigen benen, ben je wankel als een kind. Zijn groei-proces mag op die manier ook mijn groeiproces naar volwassenheid zijn. Verankerd in Hem, hoef ik niet bang te zijn. 

Een mooi lied, dat me bij dit thema te binnen schiet is gezang 7 uit het liedboek voor de kerken:


1  Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.


2  Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3  Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

4  Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.


Nog één ding schiet me te binnen. Niet alleen Zijn ouders waren Hem kwijt. Hij is óns ook kwijt. 

Ik heb als titel aan deze blog gegeven 'Kwijt - de bevrijding van het vinden'. Maar wil er nog aan toevoegen: 'de bevrijding van het gevonden worden'. Als je opnieuw gevonden wordt door Hem, daar waar je niet meer aan Zijn Tafel zat en Hij je terugvindt... dát is de diepste bevrijding. Dat is mij omarmd weten. Aangeraakt en losgekomen uit mijn gevangenis.

Hij was ook 3 dagen naar mij (en Zijn Vader) op zoek, toen Hij 3 dagen dóór de hel ging (na Zijn dood). Toen Hij opstond heeft Hij mij gevonden. Hij stond met open armen klaar.


Als je mijn vorige Blog op weg naar Pasen nog eens wilt teruglezen. Dit is de link: http://kwetsbaarheid.blogspot.com/2015/02/op-weg-naar-pasen.html


4 opmerkingen:

 1. Wat een mooie blog, Justine. Tja, je ziet dat ik maar weer eens een poging waag, om een reactie te schrijven haha. Ik hoop dan ook, dat het mij nu gaat lukken? En nu mijn reactie op de bovenstaande mail.
  =======================================================================
  Je schrijft dat Hij (Jezus) het verlangen had om volwassen te worden, en dat hij daarom bij Zijn Vader bleef en wenste te blijven?
  Ik vond dit zo mooi omschreven, Justine, omdat je daaruit de conclusie zou kunnen trekken, dat je alleen maar volwassen (wijs) kunt worden als jij dicht bij HEM blijft. Prachtig vind ik dat. Want wij, als mensen, zijn vaak geneigd, onze eigen wijsheid te zoeken en op onze eigen manier proberen volwassen te worden, met alle gevolgen van dien. Door dicht bij HEM te blijven ontvangen wij de echte wijsheid en worden wij echt volwassen. Prachtig toch. Echt iets om over na te denken.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  En dan mijn tweede reactie. Je schrijft, dat 'Hij ons kwijt is', en later schrijf je, 'door hem gevonden worden'. Dat Hij ons, als zijn kinderen, regelmatig kwijt is, dat klopt zeker. Maar wat ik mij wel afvraag is, of Hij ons ook gaat zoeken???? Ik denk namelijk van niet! Hij (God) kan best zonder ons, en heeft ons helemaal niet nodig bij Zijn Heilswerk. Maar wij hebben Hem wel nodig. En zoals dat met de verloren zoon is gegaan, zo gaat het ook met ons, toch? Wanneer wij HEM weer opzoeken ontvangt Hij ons weer met liefde en genade.

  Nou, ik ben erg benieuwd wat jij van mijn reactie vindt? Hartelijke groet, Hielke

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hij gaat en ging wel degelijk naar ons op zoek. Anders had Hij Zijn eniggeboren zoon niet ingezet daarvoor! Hij trekt alles uit de kast. Ons vinden is een reactie op Zijn vinden! (Denk ik...)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Om weer contact met ons te krijgen, heeft God Zijn Zoon naar de aarde gestuurd, die later voor al onze zonden is gestorven. Sindsdien is Jezus onze pleitbezorger bij God, Zijn Vader, om ons vrij te pleiten van ons zondig gedrag. Zou dat sterven niet gebeurd zijn, dan zouden wij allang onder Gods oordeel bezweken zijn. Helaas zijn in mijn beleving te veel christenen die met dit gegeven te gemakkelijk omgaan? Zij vertonen sterk de neiging door zich achter hun zondig gedrag te verschuilen, door te zeggen, dat Christus gestorven is voor hun zonden, en dat zij telkenmale opnieuw vergeving van die zonden ontvangen, namelijk door Christus bloed. God vraagt ons niet dat wij de Bijbel uit ons hoofd gaan leren. Nee, Hij heeft 'slechts' Tien Geboden gegeven, waaraan wij ons dienen te houden. Tijdens zijn verblijf op aarde, heeft Jezus zelf velen op deze geboden gewezen, als middel om het Koninkrijk van God te beërven. En zoals jij weet, Justine zijn deze Geboden niet vrijblijvend. Daarom zijn het ook Geboden en geen adviezen. Heb jij trouwens het eerste gebod al eens geanalyseerd? (Gij zult de Here uw God liefhebben enz....) Doe dat maar eens. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Mag ook wel via de gewone mail hoor.. Fijne zondag vandaag, en tot gauw! Gr.Hielke.

   Verwijderen
 3. Zo hadden wij de politie ingezet, om Vincent terug te vinden... Vincent zou uit zichzelf nooit zijn gaan zoeken...

  BeantwoordenVerwijderen