dinsdag 2 juni 2015

Nadenken! Domme vrede en wijze vrede

Eerder deze week schreef ik op FB een stukje over positief denken en negatief denken:

"Dit is een citaat uit een boek van Tim Keller (Aan Gods hand door pijn en lijden). In fases dat ik het heel moeilijk had (heb) is er verschrikkelijk veel tegen me gezegd dat ik positief moest denken en ik zoveel had om dankbaar voor te zijn. Dat laatste was en ben ik zeker. Maar toch gingen mijn haren overeind staan bij zulke opmerkingen en kwam er weerstand. Waarom? Omdat ik voelde dat ik dan voorbijging aan het leed en de gebrokenheid die er wel degelijk was én is. Voor mijn gevoel kreeg ik de opdracht om negatieve gevoelens uit te bannen. Om die 'krijgsgevangene' te maken en te vervangen door positieve. Ik kón daar niets mee. (Daarom heb ik het boek van Joyce Meyer 'strijd in je denken' ook halverwege weggelegd. Het ging voorbij aan mijn leed).
Gelukkig heb ik iets heel moois mogen ontdekken. Namelijk dat de vrede van God niet de afwezigheid van negatieve gedachten is, maar de aanwezigheid van God zelf (als een schild om me heen die me beschermt).

Voor wie het citaat niet kan lezen. Hier de tekst:
'Christelijke vrede begint niet met het uitbannen van negatieve gedachten. Als je dat doet, dan weiger je misschien wel om toe te geven dat het echt heel erg is. Dat is een manier om kalm te blijven - weigeren de feiten onder ogen te zien. Maar dat is een kortdurende rust. Christelijke vrede begint niet op die manier. Het is niet dat je de feiten niet meer onder ogen ziet, maar je krijgt een levende kracht die in je leven komt en je in staat stelt om met de werkelijkheid om te gaan, iets wat je optilt en je erdoorheen draagt.

Veel gelovigen hebben deze vrede van God ervaren. Het is niet maar positief denken of wilskracht. Het is ervan doordrongen zijn dat ongeacht
wat er gebeurt, alles toch goed zal komen, ook al is misschien op het
ment zelf lang niet alles goed. ....' "Hier kun je de reacties op mijn post lezen (o.a. het verlangen dat mensen nadenken!): https://www.facebook.com/photo.php?fbid=914708408574731&set=a.297917003587211.67142.100001067424046&type=1&theater

Positief zijn betekent niet het negeren van het negatieve. Het betekent het accepteren van en leren omgaan met het negatieve.

Met deze Blog wil ik wat dieper ingaan op dit thema. Waarom? Omdat het mij ook raakt en eindelijk erkenning geeft aan mijn eigen nadenken, doordenken en omgaan met 'negatieve gedachten'. Dit alles nog steeds vanuit datzelfde boek van Tim Keller.

In Filippenzen 4:8-9 zegt Paulus: 'Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, (...) Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.'

Paulus zegt dat je als je vrede wilt, je lang en diep moet nadenken over de kern van de leer van de Bijbel. Dit in tegenstelling tot veel zelfhulpboeken die over ontspanningstechnieken gaan en balans tussen werk en privé, om beter om te gaan met stress. In geen van die boeken zul je ooit iets lezen als: 'Heb je met stress te maken, ben je ongelukkig of angstig? Laten we daar wat aan gaan doen door de grote vragen te stellen: Wat is de zin van het leven? Waarom ben jij eigenlijk op aarde? Waar gaat het om in het leven? Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Waar zouden mensen eigenlijk hun tijd aan moeten besteden?' Er zal eerder in staan dat je zo af en toe eens langs het strand moet gaan wandelen, naar de branding moet kijken en moet ophouden met je druk maken en met nadenken over van alles en nog wat. Of je krijgt technieken aangereikt om je gedachten in bedwang te houden zodat je leert omgaan met negatieve gedachten en gevoelens, met schuldgevoelens, etc.

In Romeinen 8:18 richt Paulis zich rechtstreeks tot mensen die moeten lijden. Hij zegt: 'Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.'. Dit is geen vage hoop op verbetering van de toestand. De vrede komt niet tot stand door te gaan shoppen of te gaan hardlopen. Het betekent: 'Denk erover na! Schenk aandacht aan de toekomstige luister, net zolang tot de vreugde zich een weg baant in je diepste binnenste.'

Denk erover na dat Hij grenzeloos voor mij heeft moeten lijden en dat Hij op een dag alle tranen van mijn ogen zal wissen. Dat geeft gigantisch veel troost! (en dus ook vrede!)

Tim Keller schrijft:
Er is 'domme vrede' en 'wijze vrede'. De domme vrede komt voort uit de weigering om na te denken over waar je precies staat als mens. Als je daarvoor kiest, kun je een fles wijn opentrekken, in de schaduw onder een boom gaan zitten of op het strand, en proberen om niet na te denken over hoe de wereld in elkaar zit. Maar Paulus zegt dat als je christen bent, je over het grote plaatje kunt nadenken, en als je dat doet, dan zul je vrede vinden. 

Onze moeilijke dingen dragen bij aan het goede (Romeinen 8:28), onze goede dingen kunnen niet van ons afgenomen worden (Romeinen 8:1) en het beste moet nog komen (Openbaring 22:1 ev.).
'Schenk daar aandacht aan' (Filippenzen 4:8). En dat doe ik graag! Met vreugde zelfs.

Afbeelding van internet


En dat ik dit nú in een blog schrijf is ook niet voor niets. Want terstond kom ik op internet een goed, nuchter en helder artikel tegen uit de NRC over 'maakbaar geluk', 'mindfulness' en 'leven in het hier en nu'. (Artikel over 'weg met mindfullness')
Als je een jaartje terugscrollt in mijn blogs, zul je zien dat ik zelf ook mindfulness heb gedaan (aangepast voor mensen met autisme). En het leverde me echt wel handvatten op. Want juist mensen met autisme zijn erg geneigd te blijven hangen in dingen. Maar ik besefte toen al en nu nog: 
Je kunt alleen maar in het 'hier en nu' leven wanneer je weet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. In die context komt ontspanning.... (Blijven NADENKEN dus!)

LEES HIER HET ARTIKEL


3 opmerkingen:

  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Heel mooi en heel waar Justine! Dat positief denken en ga toch langs het strand wandelen, of trek een fels wijn open..., en nog erger: God wil dat het altijd goed met je gaat Brrr
    Bedankt! (als ik een citaat je zou willen gebruiken, zou dat mogen? Voor 't geval ik hier ook iets over wil schrijven... Alhoewel het soms een hele tijd duurt voordat ik dat dan ook daadwerkelijk doe...)

    BeantwoordenVerwijderen