zaterdag 12 januari 2019

Volledig vrij?

Ik ben de laatste tijd in mijn koppie veel bezig met het thema vrijheid. 
Het thema komt ook op verschillende manieren tot me. O.a. ook door het jaarthrma van de EVA. Dat gaat ook over vrijheid. Over ruim ern maand ga ik met een vriendin ook naar een studietweedaagse over dat thema. 

Maar tegelijkertijd brn ik altijd een beetje sceptisch over dat thema. Het is Gods verlangen dat we vrij zijn. Dat we ons geen slavenjuk meer laten opleggen. Maar tot Hem te komen: Zijn juk is zacht en licht. Bevrijdend. 

Maar de realiteit is ook zolang we hier op aarde leven we nooit volledig vrij kúnnen zijn. We zijn altijd onderhevig aan de krachten die maatschappij, politiek, mensen om ons heen en ons eigen zijn op ons uitoefenen. 

Zolang we mens zijn op aarde, zijn we onderhevig aan kommer en koorts. Afhankelijk van alles wat nog niet vrij is.  

Ik moet ook denken aan het verhaal uit Mattheus 22:15-22. 
Waar Jezus - die ze willen uitleveren en dit eigenlijk een strikvraag is - de vraag krijgt: ‘Is het geoorloofd de belastingpenning aan de keizer te geven, óf niet?’ 

Waarop Jezus subliem antwoord: ‘Geeft dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is’. 
(Als je wat meer hierover wilt lezen: http://www.renskopmels.nl/pagetxt153.html). 

Voor mij is de strekking van dit verhaal dat het altijd in dit aardse leven een tweespalt blijft. Jezelf aan God geven als welgevallig offer (zie Romeinen 12) of de machten en krachten van de bezetters en overheersers in ons eigen leven (binnen of buiten ons). 
Ik denk dat de weg naar vriheid niet is het krampachtig proberen af te komen van wat ons (nog) aan aardse krachten bindt, maar ACCEPTEREN en omarmen dat je zelf ook dat muntje met die twee zijden in je zak hebt. 
En leven in die aardse krachten, in die tweespalt, is elk moment jezelf afvragen aan wie je je offert. 
Volledig vrij? In dit aardse leven een onmogelijkheid. Rn dat accepteren geeft vrijheid. 

Een ‘keizer’ die ik erg herken in mijn eigen leven is de tweespalt tussen aardig gevonden willen worden en échte liefde. Aardig gevonden willen worden is de kracht die de keizer nog op mijn leven uitoefent. Liefde komt van God. 
De twee zijden van het muntje....3 opmerkingen:

  1. Die tweespalt blijft ...tot de Grote morgen

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja de tijden dat je echt los kunt laten en accepteren dat de twee kanten er zijn wisselen zich af met het toch weer erin verstrikt raken vanwege ons mens zijn (zoals bij de verzoeking in de woestijn "Ten laatste kreeg Jezus honger en de verzoeker kwam")

    BeantwoordenVerwijderen